Referencie

Počas nášho pôsobenia sme spolupracovali s množstvom klientov. Tu sú niektorí z nich:

 • OC CENTRO Nitra
 • ISS Facility s.r.o. 
 • POMI, s.r.o.
 • Harmonia Modra
 • PD Uhrovec 
 • Tonfly, s.r.o. 
 • Bamipa, s.r.o.
 • RING Slovensko s.r.o. 
 • WALKER Co., a.s. 
 • KVARTET, a.s. 
 • Mesto Bánovce nad Bebravou 
 • EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 
 • Intensive s.r.o. 
 • SKATECH-CHEM s.r.o. 
 • Obec Valaská Belá 
 • ZŠ s MŠ Valaská Belá
 • VASPO STONE, s.r.o. 
 • Mlyn Trenčan spol. s r.o.
 • ZŠ Rybany 
 • Obec Rybany 
 • ZŠ Šišov
 • Jaroslav Darmo Mäso – údeniny 
 • PD Trenčianska Turná 
 • Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • NMH s.r.o.
 • SBD Žiar nad Hronom 
 • Benet s.r.o. CBG, spol. s r. o. 
 • UNIPLAY, spol. s r.o.
 • PD Inovec Trenčianske Stankovce
 • Vyfako s. r. o.
 • PD Radošinka Veľké Ripňany
 • Hotel Magnólia Piešťany
 • RPL s. r. o.
 • Čajovňa strom života
 • Chemicals s. r. o.
 • Flaircom SK s. r. o.
 • Klub železničnej histórie n. o.
 • REJA EU s. r. o.
 • PD Horné Obdokovce
 • Fish & Hunt s. r. o.
 • Construction s. r. o.
 • ZŠ sv. Márie Goretti Piešťany
 • Národné osvetové centrum – Dom umenia Piešťany
 • ZŠ internátna pre žiakov 
  s narušenou komunikačnou schopnosťou, Brezolupy