GDPR AUDIT

GDPR audit je proces, ktorým sa overuje, či organizácia dodržiava základné zásady a pravidlá GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov), ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov. GDPR audit zahrnuje posúdenie, či organizácia spracováva osobné údaje v súlade so zákonom a či má všetky potrebné procesy, politiky a postupy na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

V rámci GDPR auditusa posudzujú také faktory ako ochrana osobných údajov, zálohovanie a obnoveniedát, správa prístupových práv, riadenie rizík, spracovanie žiadostí na prístupk osobným údajom, informovanosť o pravidlách GDPR a mnoho ďalších faktorov súvisiacichs ochranou osobných údajov.