Školenia vodičov motorových vozíkov

Pre záujemcov a pre zamestnancov našich klientov vykonávame školenia vodičov motorových a vysokozdvižných vozíkovvšetkých tried a druhov podľa STN 268805 s vydaním preukazu o absolvovaní školenia, ktoré je platné na území celej Európskej únie.

Kurzy pre vodičov motorových vozíkov

  • základné kurzy
  • opakované školenia vodičov
  • rozširovacie školenia

Podmienky zaradenia do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť pre vedenie motorového vozíka (potvrdenie od lekára)

Motorové vozíky podľa tried

  1.  Elektrické vozíky 
  2.  Elektrické vozíky 

Motorové vozíky podľa druhov

A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené

B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením 

C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením 

D - vysokozdvíhacie ručne vedené 

E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením 

W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton 

W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton 

G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou 

Z - špeciálne vozíky