Revízie vyhradených technických zariadení

V zmysle zákona § 9 ods. 1 č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Vám ponúkame odborné prehliadky a skúšky (revízie).

Zabezpečujeme pre vás revízie:

  • elektrických zariadení
  • elektrických spotrebičov
  • bleskozvodov
  • tlakových nádob (expanzomat, kompresor, vzdušník)
  • plynových zariadení a kotolní 
  • overenie znalostí obslúh kotlov a tlakových nádob 

Okrem odbornej prehliadky a skúšky je možné v prípade záujmu vykonať vypracovanie plánu odborných prehliadok a skúšok (lehotník).