Školenie na montáž a demontáž lešenia

V zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti jeden krát za 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5m, ako je práca na rebríkoch, lešeniach, montáž a pod.

Ponúkame Vám základný, opakovaný kurz lešenárov a aktualizačnú odbornú prípravu pre všetky druhy lešenia, ktorého súčasťou je skúška a po úspešnom zložení skúšky účastník školenia získa  preukaz o odbornej spôsobilosti.

Kurzy pre lešenárov

 • základný kurz – na získanie preukazu lešenára
 • opakovaný kurz - 1 x za 12 mesiacov 
 • aktualizačná odborná príprava – 1 x 60 mesiacov 

Školenia vykonávame pre nasledovné druhy lešení:

 • rúrkové lešenia
 • podperné lešenia
 • pojazdné a voľne stojace lešenia
 • drevené lešenia
 • stavebné plošinové výťahy
 • dielcové lešenia

Podmienky zaradenia do kurzu:

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (žiadosť na zaradenie do kurzu potvrdená od lekára)