Vypracovanie HACCP

V zmysle platnej legislatívy pre prevádzkovateľov a prevádzky, v ktorých sa manipuluje s potravinami a vykonávajú sa epidemiologicky závažné činnosti ponúkame: 

 • vypracovanie systému HACCP
 • vypracovanie sanitačného plánu
 • vypracovanie správnej výrobnej praxe
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a iných dokumentov

Čo zabezpečuje HACCP

Epidemiologicky závažná činnosť je taká činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. Túto činnosť môžu vykonávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé.

Epidemiolicky závažné činnosti:

 • práce pri manipulácii s požívatinami
 • práce pri výrobe liečiv
 • práce pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny
 • práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách
 • práce v prevádzkárňach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych (aj erotických) salónoch, tetovacích a piercingových štúdiách, saunách a soláriách, kúpaliskách, liečebných procedúrach, telesných aktivít a pod
 • práce v úpravovniach vody
 • práce pri obsluhe vodovodných zariadení