BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, OPP, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia, merania rizikových faktorov, HACCP, civilná ochrana, revízie zariadení, PZS, pracovná zdravotná služba, školenia na montáž lešení, školenia motorové vozíky, poriadky na chemické faktory, bezpečnostnotechnická služba

 • Ochrana a zdravie na prvom mieste

 • Iba v bezpečnom a zdravom podniku sa bude dariť všetkým

 • Naše hodnoty

 • Spokojnosť našich klientov a dobre odvedená práca je pre nás na prvom mieste. Neustále skvalitňujeme naše služby, sami sa vzdelávame, sledujeme aktuálne novinky a zmeny, aby sme mohli reagovať na vaše požiavky. 
 
 • Legislatívu máme v malíčku

 • Nechajte vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona na nás. Máme dlhoročnú prax v danej oblasti, poskytneme vám kompletné poradenstvo, vyhotovíme pre vás všetky potrebné dokumenty a odsledujeme dôležité termíny.
 
 • Vyškolíme, preškolíme, naučíme

 • Máme za sebou množstvo úspešných projektov a spokojných klientov. Naša práca nám robí radosť a preto aj vám radi pomôžeme s legislatívou a odovzdáme naše cenné skúsenosti. Kurzy a školenia prispôsobíme individuálnym potrebám klienta.
 • Komplexné poradenstvo BOZP

 • DSTeam s. r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom a komplexnými riešeniami BOZP, ochrany pred požiarmi, revízií, hygieny práce, civilnej ochrany a životného prostredia pre firmy a jednotlivcov.

  Sme odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore. Rýchlo a efektívne zabezpečíme podľa platnej legislatívy riadenie a dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a civilnej ochrany. 

  Pôsobíme na celom území Slovenska, vo všetkých krajoch: 
  Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
 
 • Prečo BOZP?

 • Vzhľadom na ochranu Vašich pracovníkov a platnú legislatívu je dnes zavedenie a dodržiavanie BOZP nevyhnutnosťou.

  Naša spoločnosť DSTeam s. r. o. vznikla z dôvodu, aby odbremenila Vaše plecia od povinností týkajúcich sa bezpečnosti práce, ktoré aj keď priamo nesúvisia s Vašou činnosťou sú nezanedbateľnou súčasťou každej firmy či spoločnosti. Pretože iba v zdravom a bezpečnom podniku sa dá tvoriť zisk a hodnota! 

Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP

Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP
 
Bezpečnosť práce BOZP