Školenia vodičov motorových vozíkov


 • Pre záujemcov a pre zamestnancov našich klientov vykonávame školenia vodičov motorových a vysokozdvižných vozíkovvšetkých tried a druhov podľa STN 268805 s vydaním preukazu o absolvovaní školenia, ktoré je platné na území celej Európskej únie.
 • Kurzy pre vodičov motorových vozíkov

 • základné kurzy
 • opakované školenia vodičov
 • rozširovacie školenia
 • Podmienky zaradenia do kurzu:
 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť pre vedenie motorového vozíka (potvrdenie od lekára)
 1. Motorové vozíky podľa tried

 2.  Elektrické vozíky 
 3.  Elektrické vozíky 
 
 • Motorové vozíky podľa druhov

 • A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené
 • B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením 
 • C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením 
 • D - vysokozdvíhacie ručne vedené 
 • E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením 
 • W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton 
 • W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton 
 • G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou 
 • Z - špeciálne vozíky