Bezpečnostnotechnická služba


 • V zmysle § 22 Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP ponúkame formou outsourcingu služby BTS (bezpečnostnotechnickej služby).
 • V rámci objednávky bezpečnostnotechnických služieb získate:

 • vypracovanie komplexnej dokumentácie objednávateľovi na základe konkrétnych podmienok a analýzy u klienta
 • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika
 • aktualizácia dokumentácie u klienta na základe legislatívnych zmien v oblasti BOZP
 • zastupovanie klienta pri vzniku pracovných úrazov a odborné poradenstvo pri ich šetrení
 
 • pravidelná kontrolná činnosť na pracoviskách klientov
 • evidencia VTZ podľa legislatívy a vypracovanie harmonogramu OP a OS
 • zavádzanie systému OHSAS 18001 do organizácií
 • pre klientov telefonické,  emailové a osobné konzultácie
 • Ak hľadáte riešenie pre otázky bezpečnosti pri práci vo Vašej firme a nechcete vyčleňovať kapacity z radov Vašich zamestnancov, je naša ponuka určená práve pre Vás. Riešte bezpečnostnotechnickú službu formou externých pracovníkov, riešte ju prostredníctvom DSTeam s.r.o.