Koordinácia bezpečnosti na stavenisku


 • V zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. vykonávame zabezpečenie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách.

  Koordináciu bezpečnosti na stavenisku vykonávame prostredníctvom našich autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vám vypracujú plán BOZP pre stavenisko.
 
 • Bezpečnostní technici na stavenisku vykonávajú:

 • ohlásia zahájenie stavebných prác príslušnému IP
 • poskytnú odbornú pomoc pri vypracovávaní zmluvy v oblasti BOZP so zhotoviteľom
 • koordinujú spoluprácu osôb a zamestnancov rôznych zhotoviteľov na stavenisku z hľadiska BOZP
 • sledujú realizáciu prác na stavbe a ich bezpečné prevedenie
 • upozorňujú na nedostatky zistené na stavenisku vzhľadom na BOZP
 • dávajú podnety a odporúčajú technické riešenia na zaistenie BOZP
 • plánujú bezpečnú realizáciu prác
 • vykonávajú kontrolné dni zamerané na zistenie dodržiavania spracovaného plánu BOZP za účasti zhotoviteľov stavby