BOZP a povinnosti zamestnávateľa

BOZP a povinnosti zamestnávateľa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) patrí k základným povinnostiam každého zamestnávateľa z hľadiska firemnej kultúry.