BOZP a povinnosti zamestnávateľa
BOZP a povinnosti zamestnávateľa
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) patrí k základným povinnostiam každého zamestnávateľa z hľadiska firemnej kultúry.